Seminarer

Lokalarkiver i Østjylland afholder seminar om Ejendomshistorie
i Kulturhuset Inside, Dalvej 1, 8450 Hammel, lokale 5
onsdag 8.maj 2019 kl. 9.30 – 16.00

Underviser: Peter Korsgaard
Formålet med kurset er at give en introduktion til studiet af ejendomshistorie. Hvilke teknikker kan benyttes, hvilke arkivalier skal benyttes og hvordan. Det vil primært være selve ejendommens historie, men også bygningerne bliver inddraget. Kurset bliver en gennemgang af vejledningsmateriale, arkivalietyper og mindre opgaver for at lære teknikker og materiale at kende. Der kræves ingen forudsætninger.

Tilmelding vha. nedenstående formular senest 1. maj.

Program

09.30-10.00 ankomst kaffe/bolle

10.00-12.15
Indledningsvis vil blive introduceret nogle begreber og teknikker, såsom hvordan man identificerer en ejendom over tid, matrikelbegrebet kort, hvordan man arbejder dels over tid, dels ser på en landsby på én gang. Forskellen mellem by og land vises, grundtakster nævnes. Ejerlavsbegrebet (”landsbyen”) introduceres. Hvordan det kan variere over tid. Ejendomshistoriens treenighed. Matrikelvæsenet samt et par andre totale ejendomsmæssige oversigter gennemgås i en sammenhæng. Matrikelnummersystemet beskrives kort.

12.15-13.00 Frokost med sandwich

13.00-14.15
Skøde-pantevæsenet gennemgås for land og by. Sammenhæng med matrikelvæsenet og grundtakster. Skattevæsenet nævnes lige – dog bliver kæmnerregnskaberne fremhævet.

14.15 – 14.35 kaffe med kage

14.35 – 15.30
Godsernes jordebøger og fæsteprotokoller gennemgås.
Nævnt bliver også en række mere tilfældige, men dog væsentlige kilder, særligt dem med oplysninger om bygningerne.

Vi afslutter med en evaluering.

15.35 -16.00 Ellen Jensen fra Galten Lokalarkiv vil vise en idé til et hjælpemiddel til hurtig fremfinding af et specifikt matrikelnummer i realregisteret.