Generalforsamling 2024

Lørdag den 24. februar 2024 holdt foreningen ordinær generalforsamling på Vilhelmsborg.

Før generalforsamlingen var der besøg på arkivet i Mårslet, og efterfølgende to foredrag i Herskabsstalden på Vilhelmsborg. Det første foredrag var med arkivleder i Mårslet Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen om Vilhelmsborgs historie, efterfulgt af et foredrag om Vilhelmsborg i dag ved arrangementsansvarlig Monica Forrest.