Generalforsamling 2021

Lokalarkiver i Østjylland
Indkaldelse til generalforsamling

Lørdag den 28. august 2021 kl. 11.00
Sognehuset, Blichersvej 31, Thorning, 8620 Kjellerup

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen sammensat et udflugtsprogram med frokost

Tilmelding via formularen nederst på siden senest den 21. august 2021.
Det er gratis at deltage, men vi forbeholder os ret til at sætte en begrænsning på antallet af deltagere pr. arkiv, hvis der kommer mange tilmeldinger.

Mødested: Sognehuset, Blichersvej 31, Thorning, 8620 Kjellerup. Mulighed for parkering ved sognehus og kirke. Blicheregnens Museum ligger lige over for kirke og sognehus.

Kl. 11.00 Generalforsamling i Sognehuset
Kl. 12.00 Frokost i Sognehuset
Kl. 13.00 Besøg i og fortælling om Thorning Kirke ved præst Jørgen Løvstad
Kl. 13.45 Kaffe og kage i Blicheregnens Museum
Kl. 14.15 Rundvisning på Blicheregnens Museum ved museumsleder Marianne Gjørts Hougaard
Kl. 15.15 Kører vi ud på Grathe Hede, hvor Marianne fortæller om slaget her 

Dagsorden til generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 250
 6. Valg
  Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Dorthe Søborg Skriver, Peter Løvstad og Villy Møller Jensen. Alle er villig til genvalg.
  Valg af suppleanter: På valg er Eva Schmidt og Karl Aage Madsen. Ingen genstiller
  Valg af revisor: På valg er Gervid F. Hansen, villig til genvalg
  Valg af revisorsuppleant: På valg er Svend-Erik Christiansen, villig til genvalg
 7. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest lørdag den 14. august 2021 på

Hent program og dagsorden herunder i printvenligt pdf-format.
Indkaldelse til generalforsamling