Generalforsamling 2021

På det seneste bestyrelsesmøde i december 2020 besluttede bestyrelsen, at udskyde foreningens årlige generalforsamling. Generalforsamlingen skal ifølge foreningens vedtægter afholdes inden udgangen af første kvartal, men da vi vurderer, at dette næppe vil være realistisk at gennemføre på forsvarlig vis – hvis overhovedet, så har vi allerede nu besluttet, at udskyde generalforsamlingen til den 21. august 2021. Det håber vi naturligvis, at der er forståelse for og opbakning til hos medlemmerne.

Generalforsamlingen vil blive en nøjagtig kopi af den generalforsamling, som var planlagt til afholdelse i 2020, men som vi desværre måtte aflyse. Programmet forventes at blive følgende: generalforsamling og frokost i Thorning Sognehus, besøg i Thorning Kirke, på Blicheregnens Museum og på Grathe Hede.