Modulkurser

Arkivuddannelsens Modul 2
Arbejdet med arkivalierne og lokalarkivets øvrige samlinger

24. og 25. september 2019 kl. 10-16
Saxild Kulturhus, Rudevej 100, 8300 Odder

Pris: kr. 250 pr. dag for medlemmer af Lokalarkiver i Østjylland, kr. 300 pr. dag for medlemmer af SLA og ODA, kr. 500 pr. dag for andre.
Prisen er inkl. fuld forplejning. Faktura udsendes efter kurset.

Tilmelding senest den 17. september 2019. Max. 30 deltagere.

Underviser: Else Gade Gyldenkærne, Faxe Kommunes Arkiver

Kurset er fuldt booket, men det er muligt at komme på en venteliste ved at skrive til Hanne Skriver på

Program

Dag 1 – Arbejdet med arkivalierne
• Hvad er arkivalier? (personarkiver, foreningsarkiver osv.
• Indsamling
• Kommunale arkivalier
• Modtagelse og journalisering
• Klausuler
• Kassation
• Registrering
• Digitale arkivalier

Dag 2 – Lokalarkivets øvrige samlinger
• Indsamling
• Emne- og kopisamlinger
• Bøger og tryksager
• Aviser og udklip
• Kort og tegninger
• Film og lyd

Hent programmet her som pdf-fil: Modul 2 – september 2019