Modulkurser

Arkivuddannelsens Modul 3
Billeder I og II

22. og 23. september 2020 kl. 9.30-15.30
Saxild Kulturhus, Rudevej 100, 8300 Odder

Pris: kr. 300 pr. dag for medlemmer af Lokalarkiver i Østjylland, SLA og ODA, kr. 500 pr. dag for andre.
Prisen er inkl. fuld forplejning. Faktura udsendes efter kurset.

Tilmelding senest den 15. september 2020.

Program
Den første dag gennemgås registrering af billeder herunder modtagelse og klausulering. Den anden dag fokuseres der på billedtyper, digitale billeder og ophavsret.

Dag 1 – Billeder I
• Indsamling
• Modtagelse
• Klausulering
• Kassation
• Registrering


Underviser: Else Gade Gyldenkærne, Faxe Kommunes Arkiver

Dag 2 – Billeder II
• Fotografiets historie
• Billedtyper
• Opbevaring
• Digitale billeder
• Anvendelse og ophavsret


Underviser: Gunner Byskov, Medieskolerne i Viborg

Hent invitationen som printvenlig pdf-fil
Modul 3 – september 2020