Modulkurser

Arkivuddannelsens Modul 2
Arbejdet med arkivalierne og lokalarkivets øvrige samlinger

19. og 20. september 2023 kl. 10-16
Vejlby Sognegård, Vejlby Centervej 25, 8240 Risskov

Pris: kr. 300 pr. dag for medlemmer af SLA og ODA, kr. 500 pr. dag for andre.
Prisen er inkl. fuld forplejning. Faktura udsendes efter kurset.

Tilmelding vha. formularen nederst på siden senest den 12. september 2023.

Underviser: Alexander Moesgaard, Åby-Åbyhøj Lokalhistoriske Arkiv

Første dag gennemgås arbejdet med arkivalierne, herunder indsamling, modtagelse, klausulering og kassation. Dag to fokuseres der på lokalarkivets øvrige samlinger (undtagen billeder) samt overvejelser/muligheder, når arkiverne ønsker at indsamle dokumentation om helt bestemte emner i eget lokalområde.

Dag 1 – Arbejdet med arkivalierne.

 • Hvad er arkivalier? (personarkiver, foreningsarkiver, virksomhedsarkiver mv.)
 • Kommunale arkivalier
 • Indsamling
 • Modtagelse og journalisering
 • Klausulering
 • Bevaring og kassation
 • Arkivfondsregistrering
 • Digitale arkivalier

Dag 2 – Lokalarkivets øvrige samlinger

 • Indsamling
 • Original- og kopisamlinger
 • Emnesamlinger
 • Bøger og tryksager
 • Aviser og udklip
 • Kort og tegninger
 • Film og lyd

Hent programmet i en printvenlig pdf-fil herunder: