Om Lokalarkiver i Østjylland

Lokalarkiver i Østjylland har til formål er at fremme kredsens lokalhistoriske arkivers
interesser, arbejde og indbyrdes samvirke og styrke deres stilling som kulturinstitutioner i Østjylland.

Foreningen påtager sig gennemførelse af fælles aktiviteter som møder, kurser, udstillinger, PR- og indsamlingskampagner.

Foreningen søger at fremme samarbejdet mellem kredsens lokalhistoriske arkiver og
andre former for lokalhistorisk virksomhed i forbindelse med museer, historiske samfund, lokalhistoriske foreninger, slægtshistoriske foreninger, biblioteker m.v.

Foreningen er stiftet i 1979.