Generalforsamling 2020

Tirsdag den 11. august 2020 kl. 18.00
Stjær Forsamlingshus, Tåstrupvej 4, 8464 Galten

Før generalforsamlingen er der spisning i forsamlingshuset

Corona-nedlukningen forhindrede desværre, at vi kunne afholde generalforsamling og den udflugt, som vi havde planlagt i marts. Nu prøver vi igen med generalforsamlingen, men udskyder udflugtsprogrammet til næste år.

Generalforsamlingen afholdes i Stjær Forsamlingshus, hvor der først vil være et aftensmåltid efterfulgt af selve generalforsamlingen med kaffe, te og kage.

Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejningen er der tilmelding til arrangementet.

Tilmelding længere nede på siden senest den 4. august 2020.

Kl. 17.00 Spisning i forsamlingshuset

Kl. 18.00 Generalforsamling i forsamlingshuset

Dagsorden til generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 250
 6. Valg
  Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Hanne Skriver og Kirsten Williams. Hanne Skriver er villig til genvalg. Kirsten Williams genopstiller ikke
  Valg af suppleanter: På valg er Eva Schmidt og Karl Aage Madsen. Begge er villig til genvalg
  Valg af revisor: På valg er Gervid F. Hansen, villig til genvalg
  Valg af revisorsuppleant: På valg er Svend-Erik Christiansen, villig til genvalg
 7. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest lørdag den 28. juli 2020 på

Hent program for dagen og dagsorden til generalforsamlingen i printvenlig pdf-format her:

Indkaldelse til generalforsamling august 2020