Generalforsamling

Normalt afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts måned.
Med årerne har der udviklet sig den praksis, at stedet går på skift mellem
medlemsarkiverne og således at man geografisk kommer rundt i kredsen.

Find mere information om de tidligere års generalforsamling i menu øverst på siden.