Generalforsamling 2022

Lørdag den 26. marts blev der afholdt ordinær generalforsamling i Lokalarkiver i Østjylland i Maltfabrikken i Ebeltoft.

Før generalforsamlingen var der rundvisning i Maltfabrikken og på Ebeltoft Byhistoriske Arkiv. Og frokost i Lundbergs Spisehus.

Referat generalforsamling 26-03-2022

Regnskab 2021

Budget 2022